twitter


1. Ilmu lebih baik daripada harta kerana ilmu adala harta pusaka nabi- nabi, manakala harta adalah pusaka Qarun dan Firaun.
2. Ilmu lebih baik daripada harta kerana ilmu memelihara kamu, tetapi kamu pula yang memelihara harta .
3. Ilmu lebih baik darip ada harta keran a orang yang beril mu ramai taulannya dan sebaliknya orang yang berharta ramai seterunya.
4. Ilmu lebih baik daripada harta kerana ilmu apabila dinafkahkan akan bertambah, tetapi harta pula apabila dinafkahkan akan berkurangan.
5. Ilmu lebih baik darip ada harta kerana orang yang berilmu diseru dengan nama yang mulia , manakala orang yang berharta diseru dengan nama bakhil.
6. Ilmu lebih baik darip ada harta kerana ilmu tidak perlu dipelihara daripada pencuri, tetapi harta perlu dipelihara daripada pencuri.
7. Ilmu lebih baik daripada harta kerana orang yang berilmu akan diberi syafaat diakhirat nanti , manakala orang yang berharta akan dihisab harta nya.
8. Ilmu lebih baik daripada harta keran a ilmu tidak akan binasa, manakala harta pula akan binasa.
9. Ilmu lebih baik darip ada harta kerana ilmu itu melembutkan hati dan harta pula mengeraskan hati.
10. Ilmu lebih baik daripada harta kerana yang berilmu mendakwa kehambaan dan yang berharta mendakwa ketuhanan.

0 comments: